Wereldwijde levering
Gratis verzending binnen Nederland

Garantie

Wettelijke garantie

Als verkopende partij zijn wij verantwoordelijk voor de wettelijke garantie op alle producten die wij verkopen. Dit is niet te verwarren met fabrieksgarantie of productgarantie. Beide zijn een aanvullende garantie die verstrekt wordt door het betreffende merk zelf.

Garantievoorwaarden

U vindt onze garantiebepalingen in onze algemene voorwaarden. Tijdens uw bestelling wordt u gevraagd uw akkoord op onze algemene voorwaarden te geven.

In het algemeen worden defecten gedekt door fabrieksgarantie die het resultaat zijn van onjuiste fabricage. Garantie wordt niet geboden jegens defecten die het resultaat zijn van handelingen of omstandigheden die geen relatie hebben met onjuiste fabricage.

Wanneer het product niet in overeenstemming wordt gebruikt, met de richtlijnen van de fabrikant of datgeen redelijkerwijs als normaal gebruik verwacht mag worden, kunnen bepaalde onderdelen of eigenschappen van het product uitgesloten worden van garantie.

Als officieel dealer leveren wij u bij vrijwel alle producten een garantieboekje, kaart of certificaat. Dit boekje of certificaat dient u te bewaren om bij ons of een willekeurige internationale dealer garantie te claimen.

Garantie wordt niet geboden in geval een onbevoegde reparatie of opening van het product heeft plaatsgevonden.

Retourneren voor garantie

Wanneer u een product wilt retourneren voor onderzoek en/of reparatie onder garantie vragen wij u vooraf contact met ons op te nemen. Na ontvangst onderzoeken wij het product en uw garantieaanvraag. Normaliter verzenden wij het product vervolgens naar het betreffende merk voor onderzoek en/of reparatie.

Wanneer het defect onder onze garantievoorwaarden valt wordt de reparatie kosteloos uitgevoerd. Mochten wij u geen garantie kunnen bieden op basis van onze garantievoorwaarden dan informeren wij u en bieden u een kostencalculatie aan. Deze kostencalculatie kunt u accepteren of afwijzen. Bij acceptatie dient u de reparatiekosten te voldoen alvorens de reparatie wordt uitgevoerd. Bij afwijzing behouden wij ons het recht voor onderzoekskosten en/of verzendkosten in rekening te brengen, waarna het product aan u wordt retour gezonden.

De reparatietijd is afhankelijk van het betreffende merk, land van oorsprong en beschikbaarheid van onderdelen. Wij kunnen u vooraf een indicatie van de reparatietijd aangeven. Normaliter duurt een standaard reparatie 2-4 weken.